Ενοικίαση
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Ενοικίωσης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

μήνας +ΑΦΜ
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

μήνας
κρεβάτια 4 κρεβάτια
0 m2 98 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

2

μήνας
0 m2 175 m2