ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
+ΑΦΜ
Οικόπεδο 603 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
+ΑΦΜ
Οικόπεδο 519 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
+ΑΦΜ
Οικόπεδο 498 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
+ΑΦΜ
Οικόπεδο 524 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
+ΑΦΜ
Οικόπεδο 515 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

26

κρεβάτια 3 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 221 m2
Οικόπεδο 539 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

39

κρεβάτια 5 κρεβάτια
λουτρά 3 λουτρά
3 m2 206 m2
Οικόπεδο 408 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

15

κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 177 m2
Οικόπεδο 1350 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

36

κρεβάτια 6 κρεβάτια
λουτρά 3 λουτρά
3 m2 360 m2
Οικόπεδο 875 m2