ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

17

κρεβάτια 4 κρεβάτια
λουτρά 3 λουτρά
3 m2 242 m2
Οικόπεδο 1350 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

2

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 95 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 106 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
Οικόπεδο 289 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 106 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
0 m2 80 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 107 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 107 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 106 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 85 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

5

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 85 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

4

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 3 λουτρά
3 m2 100 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

12

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 110 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

12

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 78 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 110 m2