ΤΙΜΗ
Υπνοδωμάτια
Χτισμένη περιοχή
Γη/Εμβαδόν οικοπέδου
Επιλογές Πώλησης
Επιλογές Τιμών
Προβολές
Πισίνα

Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν γίνονται καταχωρήσεις στην αγορά. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.

Για να αποθηκεύσετε αυτή την αναζήτηση, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.

επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

14

κρεβάτια 2 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 80 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

8

+ΑΦΜ
κρεβάτια 4 κρεβάτια
λουτρά 4 λουτρά
4 m2 181 m2
Οικόπεδο 525 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

9

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 127 m2
Οικόπεδο 335 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 75 m2
Ιδανική τοποθεσία
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

7

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 148 m2
Οικόπεδο 240 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

8

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
0 m2 141 m2
Οικόπεδο 326 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 75 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

11

+ΑΦΜ
κρεβάτι 1 κρεβάτι
μπάνιο 1 μπάνιο
1 m2 55 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

12

+ΑΦΜ
κρεβάτια 3 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 87 m2
επιθυμητό
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

12

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
λουτρά 2 λουτρά
2 m2 78 m2
Θαυμάσιο
Φωτογραφικό ακίνητο
Φωτογραφίες

10

+ΑΦΜ
κρεβάτια 2 κρεβάτια
μπάνιο 1 μπάνιο
Οικόπεδο 183 m2