Όροι και Προϋποθέσεις

Κανόνες Χρήσης και Πολιτικές

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") προσεκτικά πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση, την παραγγελία μιας Υπηρεσίας ή τη χρήση των ιστοσελίδων ή / και των λογότυπων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας. Η πρόσβασή σας και η χρήση του Ιστότοπου και των Καταχωρίσεων και των Υπηρεσιών μας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους.
Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους Επισκέπτες, Χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις Καταχωρίσεις ή / και στις Υπηρεσίες μας, ή σε οποιαδήποτε άλλα επικουρικά ή / και συνδεδεμένα εμπορικά σήματα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να συμμετάσχετε στις Καταχωρίσεις ή τις Υπηρεσίες μας.
Αγοράζοντας Υπηρεσίες ή / και Καταχωρήσεις από την Εταιρεία, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που μαζί με την Πολιτική Cookie της Εταιρείας, την Αποποίηση, το απόρρητο και την Πολιτική GDPR η οποία διέπει τη σχέση της Εταιρίας μαζί σας σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας και τις εμπορικές συναλλαγές μας.
Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις επενδύσεις σε ακίνητα στην Κύπρο

1. Ορισμοί.

Οι ορισμοί και οι κανόνες ερμηνείας αυτής της ρήτρας ισχύουν στην παρούσα Συμφωνία

1.1 «Επιχείρηση» σημαίνει τη συνεχή εμπορία όλων των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών.

1.2 «Εργάσιμη Ημέρα» οποιαδήποτε ημέρα (εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή), όταν οι τράπεζες θεωρούνται γενικά ανοιχτές για επιχειρήσεις.

1.3 «Επικοινωνία» σημαίνει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων μέσω τηλεφώνου, οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων, συνδεδεμένης στο Διαδίκτυο ή ασύρματης πρόσβασης υπολογιστή, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε παρόμοιας τεχνολογίας ή συσκευής.

1.4 «Εμπιστευτικές πληροφορίες» όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των προδιαγραφών, υποδείξεις και σχεδίων που παρέχονται από την Εταιρεία.

1.5 "Παραδοτέο" ένα απτό ή άυλο αντικείμενο που παράγεται ως αποτέλεσμα του έργου που προορίζεται να παραδοθεί σε έναν πελάτη (είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό) Ένα παραδοτέο θα μπορούσε να είναι μια αναφορά ή ένα έγγραφο που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και τις καταχωρίσεις.

1.6 «Βιομηχανική τυπική πρακτική» οι τυπικές επιχειρηματικές πρακτικές εντός του συγκεκριμένου κλάδου και εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας

1.7 «Παραγγελία», «Παραγγέλνοντας» σημαίνει τη διαδικασία αγοράς μιας Υπηρεσίας της Εταιρείας

1.8 Ως "Υπηρεσίες" νοούνται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται, πωλούνται και επεκτείνονται από την Εταιρεία σε Πελάτες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της υπηρεσίας παροχής διαδικτυακής διαδικασίας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας μας.

1.9 «Πελάτης (ες)», «Χρήστης (ες)», «Εσείς», «Ο δικός σας», «Αυτοί», «Τους» σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μιας επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή αγοράζει υπηρεσίες ή καταχωρίσεις που πωλούνται από την Εταιρεία.

2. Σύνοψη

2.1 Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες μια σειρά από υπηρεσίες μάρκετινγκ που σχετίζονται με ακίνητα καθώς και καταχώριση που σχετίζεται με τη βιομηχανία ακινήτων.

2.2 Η Εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα στους Χρήστες και τους Διαφημιζόμενους να διαφημίζουν ακίνητα στον Ιστότοπό μας, όπως αναπτύχθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.3 Όλο το περιεχόμενο και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς.

3. Χρήση της ιστοσελίδας

3.1 Η χρήση αυτού του Ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους.

3.1.1Όλο το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενική χρήση.

3.1.2Όλο το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

3.1.3Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση των προτιμήσεων περιήγησης.

3.1.3.1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αποκλειστική Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

3.1.4 Ούτε εμείς ούτε τρίτοι, παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται στον ιστότοπο ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

3.1.5 Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

3.1.6 Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

3.1.6.1 Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κάθε Καταχώριση, Υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του Ιστότοπου πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

3.1.7 Αυτός ο Ιστότοπος περιέχει υλικό το οποίο μπορεί είτε να ανήκει σε εμάς είτε να μας έχει διατεθεί άδεια χρήσης.

3.1.7.1 Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση, την εμφάνιση και τα γραφικά των λιστών και των υπηρεσιών.

3.1.7.2 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή παρά μόνο σύμφωνα με την ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων.

3.1.8 Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον Ιστότοπο τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης του χειριστή αναγνωρίζονται στον Ιστότοπο.

3.1.9 Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης ή/και σε ποινικό αδίκημα.

3.1.10 Κατά καιρούς, αυτός ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτά μπορεί να προέρχονται από τη μορφή της κοινότητας που δεν συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του ιστότοπου. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την ευκολία σας να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.

3.1.11 Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να διπλοτυπήσετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου, τις Καταχωρίσεις, τις Υπηρεσίες ή να επικοινωνήσετε με ή οποιαδήποτε επαφή στον Ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχονται η Καταχώριση και οι Υπηρεσίες, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

4. Υπηρεσίες και καταχώριση

4.1 Η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

4.1.1 Καταχωρήσεις ακινήτων από τρίτους,

4.1.2 Όλες οι καταχωρίσεις που παρέχονται στον Ιστότοπο δημιουργούνται από τρίτους.

4.1.3 Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε Καταχώριση ή για οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που προκύπτει από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με οποιαδήποτε Καταχώριση.

4.2 Υπηρεσίες κατοικίας,

4.3 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία.

5. Υποχρεώσεις χρήστη

5.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας αποτελείται από άτομα που βλέπουν τον ιστότοπο με σκοπό την έρευνα ακινήτων, την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με ακίνητα ή την εμπλοκή σε Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις Καταχωρίσεις μας.

5.2 Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τις δικές τους καταχωρίσεις ακινήτων χωρίς χρέωση.

5.2.1 Ένας χρήστης περιορίζεται αυστηρά σε ένα άτομο.

5.2.1.1 Οι εγγεγραμμένες νομικές οντότητες, εταιρείες, επιχειρήσεις, προγραμματιστές και όλοι όσοι συμμετέχουν ενεργά στον κλάδο των ακινήτων δεν ταξινομούνται ως Χρήστες και ακολουθούν τους κανόνες των Διαφημιζόμενων.

5.2.1.1.1 Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσει οποιαδήποτε καταχώριση που θεωρεί ακατάλληλη και δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει

5.2.2 Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες σε μια υποβαλλόμενη Καταχώριση

5.2.2.1 Αυτές οι πληροφορίες δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να είναι προσβλητικές.

5.2.3 Όλη η φωτογραφία που παρέχεται με σκοπό την καταχώριση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε είδος υδατογραφήματος

5.2.3.1 Η εταιρεία θα ενσωματώσει όλη τη φωτογραφία που υποβάλλεται στο υδατογράφημα της εταιρείας.

5.3 Ο Ιστότοπος εξαρτάται από το ότι ο Χρήστης συμφωνεί με τα ακόλουθα.

5.3.1 Δηλώνετε οτι εκπροσωπείτε τουλάχιστον την ηλικία της πλειοψηφίας στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία κατοικίας σας για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο.

5.3.2 Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία γραπτή συγκατάθεση από τα εξαρτώμενα άτομα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

5.3.3 Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει

5.3.3.1 Μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και,

5.3.3.2 Αλλαγές στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.

5.3.3.2.1 Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις μεθόδους πληρωμής κρυπτογραφούνται πάντα κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

5.3.4 Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να διπλοτυπήσετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου, τις Καταχωρίσεις ή την Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα στον Ιστότοπο, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

5.3.5 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Καταχωρίσεις ή τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, να παραβιάσετε τυχόν νόμους της δικαιοδοσίας σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

5.4 Ο Χρήστης θα πρέπει να

5.4.1 Παρέχει στην Εταιρεία κάθε απαραίτητη και απαιτούμενη πρόσβαση σε και χρήση όλων των πληροφοριών, δεδομένων και τεκμηρίωσης που απαιτούνται εύλογα από την Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπως απαιτείται μετά από αυτήν.

5.4.2 Βεβαιωθεί ότι τέτοιες πληροφορίες, δεδομένα και τεκμηρίωση είναι πλήρεις και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. και

5.4.2.1 Ανανεώσει ή ενημερώσει την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες, τα δεδομένα και την τεκμηρίωση που παρέχει στην Εταιρεία όπου απαιτείται.

5.4.3 Όταν η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με την πολιτική πώλησης πλατφόρμας κατόχου ιστότοπου τρίτου μέρους ή παρόμοιους κανόνες ή κανονισμούς, ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα παρέχει στην Εταιρεία κάθε εύλογη βοήθεια για να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την ίδια .

5.4.4 Ο Χρήστης θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία γραπτώς εάν πιστεύει, για τον λόγο ότι η Καταχώριση ή οι Υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον ιστότοπο.

6. Καθήκοντα, ευθύνες και διαφημιστές Υποχρεώσεις

6.1 Οι διαφημιστές περιλαμβάνουν εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις, προγραμματιστές και όλους εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στον κλάδο των ακινήτων.

6.2 Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν, να δημοσιεύσουν ή να συμμετάσχουν στις καταχωρίσεις μας πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα.

6.3 Οι διαφημιστές καταβάλλουν μηνιαία προμήθεια ανάλογα με το ποσό των ακινήτων που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

6.3.1 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

6.4 Ο Διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για όλες τις λεπτομέρειες και πληροφορίες σε μια καταχωρισμένη Καταχώριση

6.4.1 Αυτές οι πληροφορίες δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να είναι προσβλητικές.

6.4.1.1 Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσει οποιαδήποτε καταχώριση που θεωρεί ακατάλληλη και δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει

6.5 Όλη η φωτογραφία που παρέχεται με σκοπό την καταχώριση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε είδος υδατογραφήματος

6.5.1 Η εταιρεία θα ενσωματώσει όλη τη φωτογραφία που υποβάλλεται στο υδατογράφημα της εταιρείας.

7. Περιορισμός στις καταχωρίσεις και τις υπηρεσίες

7.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, κατά την κρίση μας, οποιαδήποτε καταχώριση σε οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης συγκατάθεσης για αιτιολόγηση.

8. Διαδικασία παραγγελίας

8.1 Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση μέσω του ιστότοπού μας χρησιμοποιώντας τις φόρμες στον ιστότοπό μας

8.1.1 Ο Ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για κρατήσεις και αυτές είναι ευθύνες τρίτων μερών που δημιούργησαν τις κρατήσεις και του Χρήστη.

8.1.1.1 Ο Χρήστης αποδέχεται κάθε ευθύνη και υπόκυψη για οποιαδήποτε κράτηση.

8.1.2 Για προβολές, είναι δική σας ευθύνη να δημιουργήσετε και να παρακολουθήσετε την κατάλληλη χρονική περίοδο κράτησης.

8.1.3 Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, θα σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχετε τη στιγμή της παραγγελίας.

9. Πληρωμή

9.1 Όλες οι τιμές των καταχωρίσεων και των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας ή είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας μαζί μας.

9.1.1 Όλες οι τιμές των καταχωρίσεων και των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας ή είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας μαζί μας.

9.2 Ο Χρήστης θα πληρώσει μέσω της μεθόδου πληρωμής που παρέχεται από τον Ιστότοπο.

9.2.1 Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο Χρήστης θα πληρώσει στην Εταιρεία τις Χρεώσεις αμέσως

9.2.1.1 Όλες οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη καταχώριση ή υπηρεσία.

9.3 Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής για τις καταχωρίσεις και τις υπηρεσίες μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

9.3.1 Απευθείας κατάθεση,

9.3.2 PayPal

9.3.3 Πιστωτική κάρτα;

9.3.3.1 VISA,

9.3.3.2 MasterCard,

9.3.3.3 American Express.

9.4 Η πληρωμή θεωρείται πλήρης όταν όλα τα χρήματα έχουν πληρωθεί, παραληφθεί και εκκαθαριστεί, όπως θεωρείται από την Εταιρεία.

9.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία.

9.5.1 Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό Πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής.

9.5.2 Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχετε κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

10. Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

10.1 Για να ακυρώσετε μια καταχώριση ή μια υπηρεσία, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς για να μας ενημερώσετε σχετικά με την επιθυμία της ακύρωσης σας.

10.2Δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων για ακυρώσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

11. Ακρίβεια των στοιχείων χρέωσης και λογαριασμού

11.1 Συμφωνείτε να παρέχετε τις τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις καταχωρίσεις, τις αγορές και τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπό μας.

11.2 Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας, των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

11.3 Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρήσετε μια σημαντική προθεσμία ή να υποστείτε άλλα μειονεκτήματα που προκύπτουν από μη ακριβείς πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς.

11.4 Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω της Ιστοσελίδας μας διέπεται από την Πολιτική απορρήτου μας.

12. Λήξη

12.1 Οι υποχρεώσεις και οι υποκύψεις των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία λήξης θα παραμείνουν μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

12.2 Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τις Καταχωρήσεις μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Καταχωρίσεις, τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπό μας.

12.3 Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε, ή υποπτευόμαστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων, ενδέχεται να καταγγείλουμε οποιαδήποτε συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται έως και την ημερομηνία καταγγελίας · και / ή κατά συνέπεια μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και τις Καταχωρίσεις μας, ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών.

13. Πάροχοι τρίτων

13.1 Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για σκοπούς καταχώρισης και μάρκετινγκ και για άλλους σκοπούς που θεωρούμε απαραίτητους.

13.2 Η καταχώριση και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε άλλους ιστότοπους τρίτων μερών και ιστότοπους κοινωνικών μέσων.

13.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή χρήση Ιδιοκτησίας, ακινήτων, αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων.

13.3.1 Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

13.3.2 Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος και θα πρέπει επίσης να μας ενημερώσετε αμέσως.

14. Σχόλια χρηστών, αξιολογήσεις και άλλες υποβολές

14.1 Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε συγκεκριμένες υποβολές, για παράδειγμα συμμετοχές στο διαγωνισμό, ή χωρίς αίτημα από εμάς, στείλετε δημιουργικές ιδέες, υποδείξεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε online, μέσω email, μέσω ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «Σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράζουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιούμε σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας διαβιβάζετε.

14.2 Δεν είμαστε, όπως και θα έπρεπε, υποχρεωμένοι να:

14.1 Διατηρήσουμε τυχόν σχόλια με εμπιστοσύνη,

14.2 Να πληρώσουμε αποζημίωση για τυχόν Σχόλια ή,

14.3 Να απαντήσετουμε σε τυχόν σχόλια.

14.3 Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, παρακολούθηση, επεξεργασία ή αφαίρεση περιεχομένου που καθορίζουμε κατά την απόλυτη κρίση μας ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή αυτούς τους Όρους.

14.4 Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος.

14.4.1 Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή με άλλο τρόπο παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία των καταχωρίσεων ή της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου.

14.5 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας, ή αλλιώς να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των σχολίων.

14.5.1 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους

14.6 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και υπόκυψη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύτηκαν από εσάς ή από τρίτους.

14.7 Εάν μας υποβάλλετε μια αναφορά χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, μέσω email ή δημοσιεύστε το σε οποιοδήποτε από τα προφίλ κοινωνικών μέσων, τότε συμφωνείτε ότι ενδέχεται να δημοσιεύσουμε την αναφορά σας, μαζί με το όνομά σας, σε αυτόν τον ιστότοπο και σε οποιονδήποτε διάδοχο ιστότοπο που μπορεί να λειτουργούμε από καιρό σε καιρό, σε μια τέτοια σελίδα και σε μια θέση που μπορούμε να καθορίσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

14.7.1 Συμφωνείτε περαιτέρω ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τη αναφορά και να δημοσιεύσουμε επεξεργασμένες ή μερικές εκδόσεις της αναφοράς.

14.7.2 Δεν θα επεξεργαστούμε ποτέ μια αναφορά με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε μια παραπλανητική εντύπωση των απόψεών σας.

15. Απαγορευμένες χρήσεις

15.1 Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους και στις Πολιτικές Όρων Χρήσης, απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του ή των Καταχωρίσεων και των Υπηρεσιών μας.

15.1 Για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό,

15.2 Να ζητήσει από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις,

15.3 Παραβίαση διεθνών, ομοσπονδιακών, επαρχιακών ή πολιτειακών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών διατάξεων.

15.4 Να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων,

15.5 Για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, περιφρόνηση, εκφοβισμό ή διάκριση βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας,

15.6 Για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,

15.7 Για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου,

15.8 συλλογή ή παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων,

15.9 Για ανεπιθύμητο περιεχόμενο, ηλεκτρονικό ψάρεμα, φαρμάρισμα, πρόσχημα, χρήση λογισμικού spider, χρήση λογισμικού crawl ή σκράπινγκ,

15.10 Για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή,

15.11 Για παρέμβαση ή παράκαμψη των δυνατοτήτων ασφαλείας των καταχωρίσεων ή της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου.

15.2 Κατέχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των καταχωρίσεων και της υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

16. Ιδιωτικότητα

16.1 Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν, να διαβάσουν και να κατανοήσουν τη χωριστή Εταιρεία, το απόρρητο της ιστοσελίδας & amp; Πολιτική και δήλωση αποποίησης GDPR.

17. Εγγυήσεις

17.1 Ο Χρήστης εγγυάται ότι έχει επαρκή άδεια για όλες τις καταχωρίσεις.

17.2 Η Εταιρεία εγγυάται ότι:

17.2.1 Παρέχει τις καταχωρίσεις και τις υπηρεσίες,

17.2.1.1 Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν,

17.2.1.2 Σύμφωνα με οποιονδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και καταστατικά,

17.2.1.3 Με λογική φροντίδα και δεξιότητα, και

17.2.1.4 Σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες εμπορικές πρακτικές και πρότυπα ·

17.3 Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει ή συναινεί στις απόψεις και τις απόψεις οποιασδήποτε Καταχώρησης ή Τρίτου Μέρους, προγραμματιστή, υπεργολάβου ή αντιπροσώπου, ούτε θα θεωρείται η γνώμη, η άποψη ή η στάση της Εταιρείας.

17.4 Αυτοί οι Όροι και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς καθορίζουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Εξαιρούνται όλοι οι όροι, εγγυήσεις ή άλλοι όροι σχετικά με τις Υπηρεσίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπαχθούν στους παρόντες Όρους ή σε οποιαδήποτε σύμβαση παροχής ασφάλειας (είτε βάσει νόμου είτε άλλως).

18. Αποζημίωση

18.1 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς την Εταιρεία και της μητρικής Εταιρίας μας, θυγατρικές, σχετιζόμενοι, συνεργάτες, αξιωματικούς, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβους, αδειοδότες, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογες αμοιβές δικηγόρου, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων ή των εγγράφων που ενσωματώνουν με αναφορά ή από παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

18.2 Οι χρήστες θα αποζημιώσουν την Εταιρεία αβλαβείς από οποιαδήποτε και από όλες τις αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που έγιναν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτει από παραβίαση αυτής της συμφωνίας από τους Χρήστες ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τμήματος.

19. Ειδοποίηση

19.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίδεται σύμφωνα με αυτούς τους Όρους θα γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποτελούν τις μόνες αποδεκτές επίσημες μορφές επικοινωνίας από εσάς.

19.1.1 Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας έγκαιρα ή να μην μπορούμε να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας καθόλου.

19.1.1.1 Ως εκ τούτου, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν για εσάς από εσάς που δεν επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω των αποδεκτών καναλιών επικοινωνίας μας.

19.2 Μια ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει ληφθεί.

19.2.1 Εάν παραδοθεί προσωπικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης ·

19.2.2 Στην περίπτωση e-mail, κατά τη στιγμή της μετάδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι ένα επιβεβαιωτικό αντίγραφο αποστέλλεται με προπληρωμένη ταχυδρομική θέση πρώτης κατηγορίας ή με προσωπική παράδοση πριν από το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας,

19.2.2.1 Όλες οι ειδοποιήσεις μέσω e-mail θα σταλούν στη διεύθυνση: [email protected]

19.2.3 Στην περίπτωση προπληρωμένης πρώτης θέσης, καταγεγραμμένη παράδοση ή καταχωρισμένη θέση, 48 ώρες από την ημερομηνία δημοσίευσης,

19.2.4 Στην περίπτωση καταχωρημένης αεροπορικής αποστολής, πέντε ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης ή,

19.2.5 Εάν η απόδειξη βάσει των προηγούμενων παραγράφων αυτής της ρήτρας δεν είναι εντός εργάσιμων ωρών (δηλαδή 9.00 π.μ. έως 5.30 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή ημέρα που δεν είναι αργία στον τόπο παραλαβής), όταν η επόμενη επιχείρηση ξεκινά στον τόπο παραλαβής .

19.2.6 θα χρησιμοποιήσει το email που μας δώσατε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και σας ζητάμε να ελέγχετε το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας συχνά, τουλάχιστον ανα εβδομάδα, για σημαντικές επικοινωνίες

19.2.7 Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρήσετε μια σημαντική προθεσμία ή να υποστείτε άλλα μειονεκτήματα που προκύπτουν από το να μην ελέγχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το ταχυδρομείο σας.

20. Εμπιστευτικότητα

20.1 Κάθε μέρος προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους και όλων των άλλων πελατών από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη χρησιμοποιώντας τον ίδιο βαθμό φροντίδας που χρειάζεται για τη διατήρηση και τη διαφύλαξη των εμπιστευτικών τους πληροφοριών παρόμοιας φύσης, με τουλάχιστον έναν λογικό βαθμό φροντίδας.

20.2 Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν από τον παραλήπτη στους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους επαγγελματίες του, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης δεσμεύεται γραπτώς να διατηρήσει το απόρρητο των εμπιστευτικών πληροφοριών που λαμβάνονται.

20.3 Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα δεν ισχύουν για εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να αποδείξει ο παραλήπτης:

20.3.1 Είναι ή έχει γίνει γνωστό στο κοινό εκτός από παραβίαση αυτής της ρήτρας

20.3.2 Ήταν στην κατοχή του παραλήπτη πριν από την αποκάλυψη από το άλλο μέρος.

20.4 Ελήφθη από τον παραλήπτη από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που έχει το πλήρες δικαίωμα αποκάλυψης.

20.4.1 Αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από τον παραλήπτη. ή

20.4.2 Απαιτήθηκε να κοινολογηθεί από κυβερνητική αρχή.

21. Εγγύηση

21.1 Δεν υποσχόμαστε, εκπροσωπούμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση των καταχωρίσεων ή των υπηρεσιών μας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

21.2 Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση των καταχωρίσεων ή των υπηρεσιών μας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

21.3 Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε καταχωρίσεις ή υπηρεσίες για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε καταχώριση ή υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση σε εσάς.

21.4 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι διευθυντές, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες μας, οι πράκτορες, οι εργολάβοι, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, τιμωρητική, ειδική, ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χαμένων κερδών, χαμένων εσόδων, χαμένων αποταμιεύσεων, απώλειας δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από από τη χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε Καταχώριση, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε Καταχώριση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή απώλειας ή ζημιάς οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή καταχώρισης) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητά τους.

21.4.1 Καθώς ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, σε τέτοιες πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

22. Υποχρέωση

22.1 Ο Ιστότοπος δεν είναι σε καμία ευξήγητος, υποχρεωμένος ή υπεύθυνος για τις ενέργειες ή τις λέξεις οποιουδήποτε από τους χρήστες. Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν, να διαβάσουν και να κατανοήσουν τη χωριστή Εταιρεία, Πολιτικές αποποίησης ευθυνών ιστότοπων και Πολιτικές απορρήτου.

22.2 Όλοι όσοι εμπλέκονται στον Ιστότοπο, οι Καταχωρίσεις ή οι Υπηρεσίες δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για την παραπλανητική παρουσίαση, από οποιοδήποτε άτομο, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και αποποιείται ρητά όλες και οποιαδήποτε Υποχρέωση και Ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου, είτε είναι αναγνώστης είτε όχι, όσον αφορά τον τραυματισμό, τους ισχυρισμούς, τις απώλειες, τη ζημία, το θάνατο ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, είτε άμεσο είτε επακόλουθο που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση και την εξάρτηση, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς, επί των πληροφοριών που περιέχονται ή της υπηρεσίας που αναφέρεται στο Δικτυακό τόπο.

22.3 Η Εταιρεία παρέχει πληροφορίες που προέρχονται από μεγάλη ποικιλία ατόμων, εταιρειών και οργανισμών τρίτων. Η χρήση αυτών των πληροφοριών από την Εταιρεία δεν πρέπει να εκληφθεί ως χορηγία, έγκριση ή έγκριση τέτοιων οργανισμών. Η Εταιρεία παρέχει συνδέσμους προς άλλους εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων μερών, παρέχοντας τέτοιους συνδέσμους Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή εγκρίνει το περιεχόμενο οποιασδήποτε Καταχώρισης ή συνδεδεμένου ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής των επιχειρήσεων) που προκύπτουν από τη χρήση πληροφοριών στον ιστότοπο της Εταιρείας, ακόμη και αν η Εταιρεία, ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

22.4 Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θα λειτουργήσει για να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για:

22.4.1 Απάτη ή,

22.4.2 Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

22.5 Κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη έναντι του άλλου για τυχόν απώλεια κέρδους, αναμενόμενα κέρδη, έσοδα, αναμενόμενες αποταμιεύσεις, καλή θέληση ή επιχειρηματική ευκαιρία ή για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

22.6 Με την επιφύλαξη της παρούσας ρήτρας, η συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους για αξιώσεις που βασίζονται σε γεγονότα σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε σύμβαση παροχής ασφάλειας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 125% των συνολικών χρεώσεων που καταβάλλονται από τον Πελάτη στην Εταιρεία σύμφωνα με αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που ορίζεται στην Προδιαγραφή.

23. Πνευματική ιδιοκτησία

23.1 Πρέπει να αναγνωρίσετε και να συμφωνήσετε ότι ο Ιστότοπος και όλες οι Καταχωρίσεις και οι Υπηρεσίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, θα περιέχουν αποκλειστικό και εμπιστευτικό υλικό που προστατεύεται από τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επομένως, εκτός από αυτό που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως εξουσιοδοτείται από την Εταιρεία ή από αυτόν τον ισχύοντα χορηγό άδειας, συμφωνείτε να μην προσπελασετε, τροποποιήσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανείμετε, μεταδώσετε, αναμεταδώσετε, εκτελέσετε δημόσια ή / και δημιουργήσατε λογοκλοπή έργα που βασίζονται στην Εταιρεία, σε οποιαδήποτε Έγγραφα, Καταχωρήσεις ή Υπηρεσία ή στον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει

23.2 Πρέπει να αναγνωρίσετε, να κατανοήσετε και να συμφωνήσετε ότι όλες οι εταιρείες, οι ιστότοποι, τα έγγραφα, οι καταχωρίσεις, οι υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, η εμπορική επωνυμία, τα σήματα υπηρεσιών και άλλα λογότυπα εντός του ιστότοπου και οποιεσδήποτε δυνατότητες επωνυμίας ή / και ονόματα υπηρεσιών και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα και ως τέτοια, αποτελούν και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του αντίστοιχου ατόμου ή νομικής οντότητας. Δεν πρέπει να εμφανίζετε και / ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία, το λογότυπο ή τα σήματα της Ιστοσελίδας χωρίς να λάβετε προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Εταιρειών.

23.3 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία (ή οι δικαιοπάροχοι της) κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και όλες τις Υπηρεσίες που παρέχει στον Πελάτη. Η χρήση αυτών των Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο όταν επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

23.4 Ο Πελάτης αποζημιώνει την Εταιρεία έναντι όλων των ζημιών, απώλειες και εξόδων που προκύπτουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες, τα έγγραφα ή τα υλικά που παρέχει ο Πελάτης παραβιάζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

23.5 Οι αποζημιώσεις εντός αυτής της ρήτρας υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

23.5.1 Το αποζημιωθέν μέρος ειδοποιεί αμέσως τον αποζημιωτή γραπτώς για την αξίωση.

23.5.2 Το αποζημιωθέν μέρος δεν κάνει καμία αποδοχή ή διευθέτηση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αποζημιωτή.

23.5.3 Το αποζημιωθέν μέρος παρέχει στον αποζημιωτή όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που μπορεί εύλογα να απαιτήσει ο αποζημιωτής. και

23.5.4 Το αποζημιωθέν μέρος επιτρέπει στον αποζημιωτή τον πλήρη έλεγχο των διαφορών και της διευθέτησης οποιασδήποτε ενέργειας ή αξίωσης.

24. Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις

24.1 Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας, στις καταχωρίσεις ή στις υπηρεσίες μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τις λίστες και τις υπηρεσίες μας και τις περιγραφές, τις τιμές, τις προβολές, τις προσφορές και τη διαθεσιμότητα κρατήσεων.

24.1.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στους Ιστότοπους, τις Καταχωρίσεις ή τις Υπηρεσίες μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων μετά έχετε υποβάλει την παραγγελία σας.

24.2 δεν αναλαμβάνετε καμία υποχρέωση ενημέρωσης, τροποποίησης ή αποσαφήνισης πληροφοριών στις Καταχωρίσεις, στις Υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

24.2.1 Δεν πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης στις Καταχωρίσεις, τις Υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, θα πρέπει να ληφθεί για να δείξει ότι όλες οι πληροφορίες στις Καταχωρίσεις και / ή την Υπηρεσία μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

25. Τροποποιήσεις

25.1 Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας.

25.1.1 Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές.

25.1.2 Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στις Καταχωρίσεις και τις Υπηρεσίες μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

25.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

25.3 Αυτή η πολιτική ισχύει από τον Μάιο του 2020.

25.4 Καμία τροποποίηση, αλλαγή, παραίτηση ή ακύρωση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, εκτός εάν επιβεβαιωθεί από εμάς γραπτώς.

25.5 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι κανένας υπάλληλος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος της Εταιρείας δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση, εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πωλούνται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία ή τους παρόντες όρους πώλησης, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους ή όπως επιβεβαιώθηκε γραπτώς από εμάς.

26. Διαχωρισμός

26.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και το μη εφαρμόσιμο τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, Ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

27. Ολόκληρη Συμφωνία

27.1 Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή

27.2 Αυτές και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο, ή σε σχέση με τις Καταχωρίσεις και την Υπηρεσία, αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία και την κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση των Καταχωρίσεων και των Υπηρεσιών από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των Όρων.

27.3Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία αυτών των Όρων δεν θα ερμηνευθούν εναντίον του συντάκτη.

28. Κυβερνητικός νόμος

28.1 Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες βάσει των οποίων σας παρέχουμε Υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.