Αποποίηση ευθυνών

Ακρίβεια των Πληροφοριών και Περιορισμοί

Αποποίηση ευθυνών: Το viotopo.com είναι θυγατρική της West Coast Web Services, LTD. Η West Coast Web Services LTD είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο. Αυτό το μήνυμα δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε από το viotopo.com ή τις θυγατρικές του, Χλώρακας, Πάφος, Κύπρος.
Πώς Μπορείτε να Επωφεληθείτε Περισσότερο από την Αγορά Ακινήτων της Κύπρου

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την αποποίηση ευθυνών πριν από την πρόσβαση, την περιήγηση, τη δημιουργία λογαριασμού ή τη χρήση του ιστότοπου ή / και οποιαδήποτε από τις καταχωρίσεις ή τις υπηρεσίες. Προβλέπεται στον αναγνώστη αυτής της Πολιτικής Cookies να έχει κατανόηση και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της Εταιρείας. Η πρόσβασή σας και η χρήση του Ιστότοπου εξαρτάται από την κατανόησή σας και τη συμμόρφωση της Πολιτικής Cookies.

Η Εταιρεία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη και βρίσκεται στην Πάφο, Κύπρος.

Λάβετε υπόψη ότι, όπως αναφέρεται σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών, οι όροι προϋποθέσεων του ιστότοπου και των υπηρεσιών προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της εμπορίας ακινήτων, υπηρεσιών ακινήτων και προϊόντων ακινήτων. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή / και τις καταχωρίσεις ή τις υπηρεσίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Παρέχονται ο ιστότοπος, η λίστα, οι υπηρεσίες και το συλλογικό περιεχόμενο «Ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω,

Η εταιρεία αποποιείται ρητά τυχόν εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ήσυχη απόλαυση ή μη παράβαση, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση ή τη χρήση συναλλαγών.

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος, οι καταχωρίσεις, οι υπηρεσίες ή το συλλογικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καταχωρίσεων ή οποιωνδήποτε καταλυμάτων ή περιγραφών θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι διαθέσιμες σε αδιάλειπτη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα.

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών, των υπηρεσιών ή του συλλογικού περιεχομένου ή την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την αλήθεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε συλλογικού περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω του ιστότοπου, της εφαρμογής και των υπηρεσιών.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνεται από την εταιρεία ή μέσω του ιστότοπου, των υπηρεσιών ή του συλλογικού περιεχομένου, δεν θα δημιουργήσει καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις επικοινωνίες και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστότοπο και σε σχέση με τις υπηρεσίες.

Οι χρήστες κατανοούν ότι η εταιρεία δεν επιχειρεί να επαληθεύσει τις δηλώσεις των χρηστών ή την καταχώριση στον ιστότοπο, τις καταχωρίσεις ή τις υπηρεσίες.

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστότοπου, των καταχωρίσεων ή των υπηρεσιών ή τη συμβατότητά τους με τυχόν τρέχοντες ή μελλοντικούς χρήστες του ιστότοπου.

Οι διευθυντές της εταιρείας, οι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι, οι κάτοχοι άδειας και οι συνεργάτες της δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές, είτε για τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με το ιστότοπος από τη χρήση σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή ελλιπών περιεχομένων ή απώλειας ή ζημιάς οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που αναφέρεται,

Δημοσιεύτηκε, διανεμήθηκε ή διατίθεται με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπου, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η πιθανότητα τέτοιων ζημιών και αξιώσεων.

Η εταιρεία θα συμμορφωθεί προς δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές για την προστασία των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες στον ιστότοπο, αλλά ο χρήστης συμφωνεί επίσης ότι κάθε υποβολή τέτοιων πληροφοριών φέρει τον αποκλειστικό κίνδυνο των χρηστών, και με αυτόν τον τρόπο αποποιείται την εταιρεία για κάθε ευθύνη για εσάς για ζημιές ή ευθύνες που σχετίζονται με τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία δεν εκφράζει και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι θα είναι απαλλαγμένη από απώλειες, διαφθορά, επιθέσεις, ιούς, παρεμβολές, παραβιάσεις ή άλλες εισβολές ασφαλείας και η εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με αυτήν. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του δικού σας συστήματος.

Οι ευθύνες των εταιρειών περιορίζονται στη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας του ιστότοπου και του μοντέλου υπηρεσιών που περιέχεται σε αυτόν.

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗ

1.1 Απαγορευμένη χρήση. Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον λογαριασμό τους για να εμπλακούν στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το συγκεκριμένοι τύποι χρήσης που αναφέρονται παρακάτω είναι αντιπροσωπευτικοί, αλλά όχι εξαντλητικοί. Εάν δεν είστε σίγουροι για το εάν η χρήση των Υπηρεσιών σας περιλαμβάνει Απαγορευμένη Χρήση ή όχι ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1.2 Καταχρηστική δραστηριότητα: Ενέργειες που επιβάλλουν ένα παράλογο ή δυσανάλογο μεγάλο φορτίο στη δική μας υποδομή ή επιζήμια παρεμβολή, αναχαίτιση ή απαλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένων ή πληροφορίες, μεταδώστε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια υπολογιστή, ή άλλα επιβλαβή ή βλαβερά προγράμματα · προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ιστότοπο, άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στον ιστότοπο, μέσω εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο · χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες λογαριασμού άλλου μέρους για πρόσβαση ή χρήση του ιστότοπου, εκτός εάν γίνει με νόμο ή με τη ρητή άδεια της Εταιρείας.

1.3 Κατάχρηση άλλων χρηστών: Παρεμβαίνετε την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών άλλου ατόμου ή οντότητας. δυσφήμιση, κατάχρηση, εκβιασμός, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή αλλιώς παραβίαση ή καταπάτηση των νομικών δικαιωμάτων, όπως ως, αλλά δεν περιορίζονται σε, δικαιώματα ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων · υποκινεί, απειλεί, διευκολύνει, προωθεί ή ενθαρρύνει το μίσος, τη φυλετική μισαλλοδοξία ή βίαιες πράξεις εναντίον άλλων. συγκομιδή ή Διαφορετικά συλλέξτε πληροφορίες από τον ιστότοπο σχετικά με άλλους, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό email διευθύνσεις, χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση.

1.4 Απάτη: Δραστηριότητα που λειτουργεί για να εξαπατήσει την Εταιρεία, τους Χρήστες ή οποιοδήποτε άλλο άτομο παρέχετε οποιαδήποτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για την Εταιρεία.

1.5 Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας: Συμμετοχή σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν στοιχεία που παραβιάζουν ή παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πωλήσεων, διανομής ή πρόσβασης σε πλαστή μουσική, ταινίες, λογισμικό ή άλλο αδειοδοτημένο υλικό χωρίς την κατάλληλη έγκριση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων · χρήση της Εταιρικής πνευματικής ιδιοκτησίας, όνομα ή λογότυπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εμπορικών σημάτων ή υπηρεσιών της εταιρείας, χωρίς ρητή συγκατάθεση από την Εταιρεία ή με τρόπο που βλάπτει διαφορετικά την Εταιρεία ή μάρκα, κάθε ενέργεια που συνεπάγεται αναληθή έγκριση ή συνεργασία με την Εταιρεία.