כתב ויתור

דיוק המידע וההגבלות

הצהרת אחריות: viotopo.com היא חברת בת של West Coast Web Services, LTD. West Coast Web Services LTD הינה חברה רשומה בקפריסין. הודעה זו הופקה והופצה על ידי viotopo.com או שלוחותיה, כלוראקאס, פאפוס, קפריסין.
אנא קרא את כתב ויתור זה בעיון לפני גישה, גלישה, יצירת חשבון או שימוש באתר ו / או בכל אחד מהרישומים או השירותים. הכוונה לקורא מדיניות העוגיות הזו יהיה להבין את התנאים וההגבלות של החברה ולקבל אותה. הגישה שלך לאתר והשימוש בו מותנית בהבנתך ומדיניות מדיניות העוגיות הזו ועומדת בה.
איך אתה יכול להפיק את כל התועלת מהשקעות נדל

איך תוכלו להפיק את המרב מהשקעות נדל"ן בקפריסין

שימו לב, כאמור במסגרת כתב ויתור זה, תנאי תנאי האתר והשירותים נועדו לשמש כדי להקל על שיווק נדל"ן, שירותי נדל"ן ומוצרי נדל"ן. אם תבחר להשתמש באתר ו / או ברשימות או בשירותים, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. האתר, הרישום, השירותים והתכנים הקולקטיביים מסופקים "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. מבלי להגביל את האמור לעיל,

החברה מתנערת במפורש מכל אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, הנאה שקטה או אי הפרה, וכל אחריות הנובעת מכך שהיא עוסקת או עושה שימוש בסחר.

החברה אינה מתחייבת כי האתר, הרישומים, השירותים או התוכן הקולקטיבי, לרבות, אך לא רק, הרישומים או כל התאמות, או תיאורים יעמדו בדרישותיך או יהיו זמינים על בסיס ללא הפרעה, מאובטחת או נטולת שגיאות.

החברה אינה מתחייבת באשר לאיכות מידע כלשהו, השירותים או התוכן הקולקטיבי או דיוק, עדכניות, אמת, שלמות או אמינות של כל תוכן קולקטיבי המתקבל דרך האתר, היישום והשירותים.

שום עצה או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, שלא יתקבל מהחברה או דרך האתר, השירותים או התוכן הקולקטיבי, לא ייצור אחריות כלשהי שלא נעשתה במפורש בזאת.

המשתמשים אחראים באופן בלעדי לכל התקשורת והאינטראקציה באתר וביחס לשירותים.

המשתמשים מבינים שהחברה לא עושה כל ניסיון לאמת את הצהרות המשתמשים או של רישום באתר, ברשימות או בשירותים.

החברה אינה מתחייבת או מתחייבת באשר להתנהלות המשתמשים באתר, רשימות או שירותים או תאימותם למשתמשים קיימים או עתידיים באתר.

מנהלי החברה, נושאי המשרה, העובדים, בעלי הרישיונות והשותפים ממנה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, בין אם נזקים מקריים, מיוחדים או תוצאתיים הנובעים מכל שימוש באתר על ידי המשתמשים או עבור כל טענה אחרת הקשורה לאתר. אתר מהשימוש שלך, כולל, אך לא מוגבל, לכל שגיאה או שלמות בתוכן כלשהו, או אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנובע כתוצאה משימוש בתוכן או מכל שירות המופיע ברשימה,

פורסם, הופץ או הועמד לרשות האתר דרך האתר, גם אם הומלצה האפשרות לנזקים ותביעות כאלה.

החברה תציית לנהלים עסקיים הוגנים כדי להגן על המידע שהמשתמשים מספקים לאתר, אך המשתמש גם מסכים כי כל מסירת מידע כאמור הינה על אחריות המשתמשים בלבד, ומתנערת בזאת מהחברה כל אחריות כלפיך בגין נזקים או אחריות הקשורים למידע בכל צורה שהיא ובכל דרך שהיא.

החברה אינה מבטאת ואינה נותנת אחריות לכך שהחברה תהיה נקייה מאובדן, שחיתות, התקפה, נגיפים, הפרעות, פריצות או פריצות אבטחה אחרות, והחברה מתנערת מכל אחריות הקשורה לכך. אתה תהיה האחראי הבלעדי לגיבוי המערכת שלך.

אחריות החברות מוגבלת להקל על זמינות האתר ומודל השירות הכלול בו.

1.שימוש אסור, עסקים אסורים ושימוש מותנה

1.1 שימוש אסור. משתמשים אינם רשאים להשתמש בחשבונם כדי לעסוק בקטגוריות הפעילות הבאות, סוגי השימוש הספציפיים המפורטים להלן הם מייצגים, אך אינם ממצים. אם אינך בטוח אם השימוש שלך בשירותים כרוך בשימוש אסור או אם יש לך שאלות כיצד דרישות אלה חלות עליך, אנא פנה אלינו.

1.2 פעילות פוגענית: פעולות המטילות עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי גדול על התשתית שלנו, או מפריעות לרעה, מיירטות או מפקיעות כל מערכת, נתונים או מידע כלשהם; להעביר או להעלות כל חומר לאתר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, או כל תוכנה מזיקה או מזיקה אחרת; ניסיון להשיג גישה לא מורשית לאתר, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לאתר, באמצעות כריית סיסמאות או כל דרך אחרת; להשתמש במידע החשבון של צד אחר כדי לגשת לאתר או להשתמש בו, אלא אם כן מכוח החוק או באישור מפורש של החברה.

1.3 התעללות במשתמשים אחרים: מפריעה לגישה של אדם אחר או גוף אחר או להשתמש בשירותים כלשהם; להשמיץ, להתעלל, לסחוט, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בדרך אחרת את הזכויות החוקיות, כגון, אך לא רק, זכויות פרטיות, פרסום וקניין רוחני, של אחרים; להסית, לאיים, להקל, לקדם או לעודד שנאה, חוסר סובלנות גזענית או מעשים אלימים כנגד אחרים; לקצור או לאסוף בדרך אחרת מידע מהאתר אודות אחרים, כולל ללא הגבלה כתובות דוא"ל, ללא הסכמה מתאימה.

1.4 הונאה: פעילות הפועלת להונאת החברה, המשתמשים או כל אדם אחר; למסור כל מידע שקרי, לא מדויק או מטעה לחברה.

1.5 הפרת קניין רוחני: לעסוק בעסקאות הכוללות פריטים המפרים או מפרים כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, זכות פרסום או פרטיות או כל זכות קניינית אחרת על פי החוק, לרבות אך לא רק מכירות, הפצה, או גישה למוזיקה, סרטים מזויפים, תוכנה, או חומרים מורשים אחרים ללא הרשאה מתאימה מבעל הזכויות; שימוש בקניין הרוחני, שם או לוגו של החברה, לרבות שימוש בסימני מסחר או שירות של החברה, ללא הסכמה מפורשת של החברה או באופן שפוגע אחרת בחברה או במותג; כל פעולה המרמזת על אישור לא נכון על ידי או השתייכות לחברה. [email protected].