Regulamin

Wytyczne dotyczące użytkowania i polityka

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków („Warunki”) przed uzyskaniem dostępu, przeglądaniem, zamówieniem Usługi lub korzystaniem z Witryny i / lub logo, patentów i znaków towarowych Firmy. Dostęp i korzystanie z Witryny oraz naszych Aukcji i Usług jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków.
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich Gości, Użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Witryny lub z niej korzystają, uczestniczą w jakikolwiek sposób w naszych Aukcjach i / lub Usługach lub we wszelkich innych pomocniczych i / lub powiązanych znakach towarowych. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani uczestniczyć w naszych Listach lub Usługach.
Kupując Usługi i / lub Aukcje od Firmy, potwierdzasz i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków Warunki, które wraz z Polityką Firmy dotyczącą plików cookie, Zastrzeżeniem, Polityką prywatności i RODO, które regulują relacje Firmy z Tobą w odniesieniu do nasza strona internetowa i nasza branża
Jak można w pełni wykorzystać inwestycje w nieruchomości na Cyprze

1. Definicje.

Definicje i zasady interpretacji zawarte w niniejszym punkcie mają zastosowanie w niniejszej Umowie

1.1 „Biznes” oznacza ciągły marketing wszystkich odpowiednich towarów i usług.

1.2 „Dzień roboczy” każdy dzień (inny niż sobota i niedziela), w którym banki są ogólnie uważane za otwarte do prowadzenia działalności.

1.3 „Komunikacja” oznacza komunikację za pomocą środków transmisji elektronicznej, w tym przez telefon, dowolnego typu komunikator, połączenie z Internetem lub bezprzewodowy dostęp do komputera, e-mail lub inną podobną technologię lub urządzenie.

1.4 „Informacje poufne” wszystkie Informacje, w tym wszystkie specyfikacje, projekty i rysunki dostarczone przez Firmę.

1.5 „Dostarczalne” przedmiot materialny lub niematerialny powstały w wyniku projektu, który ma zostać dostarczony Klientowi (wewnętrznemu lub zewnętrznemu). Produktem dostarczanym może być raport lub dokument dotyczący Usług i List.

1.6 „Standardowe praktyki biznesowe” Standardowe praktyki biznesowe w określonej branży i na terenie Republiki Cypryjskiej.

1.7 „Zamówienie”, „Zamówienie” oznacza proces zakupu Usługi Firmy

1.8 „Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone, sprzedawane i rozszerzane przez Firmę na rzecz Klientów, w tym między innymi usługę polegającą na realizacji procesu zamówień online za pośrednictwem naszej Witryny.

1.9 Klient (-ci)”, „Użytkownik (-cy)”, „Ty”, „Twój”, „Oni”, „Ich” oznacza każdy podmiot, w tym między innymi firmę lub osobę fizyczną, która odwiedza witrynę lub kupuje usługi lub oferty sprzedawane przez Firmę.

2. Przegląd

2.1 Firma zapewnia Użytkownikom szereg usług marketingowych związanych z nieruchomościami, a także ofert związanych z branżą Nieruchomości.

2.2 Firma oferuje Użytkownikom i Reklamodawcom możliwość reklamowania nieruchomości w naszej Witrynie internetowej, opracowanej przez Firmę, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.3 Cała zawartość i materiały zawarte w tej Witrynie służą wyłącznie do celów ogólnych.

3. Korzystanie z Serwisu

3.1 Korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom;

3.1.1Cała zawartość jest przeznaczona wyłącznie do użytku ogólnego.

3.1.2Cała zawartość może ulec zmianie bez powiadomienia.

3.1.3Witryna może wykorzystywać pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania.

3.1.3.1 Więcej szczegółów można znaleźć w naszej dedykowanej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.

3.1.4 Ani my, ani żadna osoba trzecia nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w Witrynie lub na niej do jakiegokolwiek określonego celu.

3.1.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

3.1.6 Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej Witrynie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

3.1.6.1 Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie Ogłoszenia, Usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej Witryny spełniają określone wymagania.

3.1.7 Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd i grafikę Ofert i Usług.

3.1.7.1 Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę Ofert i Usług.

3.1.7.2 Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

3.1.8 Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w tej Witrynie, które nie są własnością ani nie są licencjonowane przez operatora, są potwierdzone w Witrynie.

3.1.9 Nieautoryzowane korzystanie z tej Witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo.

3.1.10 Od czasu do czasu niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych. Mogą one pochodzić w formie od społeczności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzeniem Serwisu. Te linki są podane dla Twojej wygody i zawierają dodatkowe informacje. Nie oznaczają, że popieramy witrynę (y). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość połączonych stron internetowych.

3.1.11 Użytkownik zgadza się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Witryny, Wykazów, Usług ani nie komunikować się z Witryną ani nie kontaktować się z nią, za pośrednictwem której Oferty i Usługi są świadczone bez wyraźnej pisemnej zgody Przedsiębiorstwo.

4. Usługi i lista

4.1 Firma świadczy następujące Usługi, w tym między innymi;

4.1.1 Oferty nieruchomości od osób trzecich,

4.1.2 Wszystkie Ogłoszenia w Witrynie są tworzone przez osoby trzecie.

4.1.3 Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Ogłoszenia ani za żadne zdarzenia lub okoliczności wynikające z interakcji z jakąkolwiek Listą.

4.2 Usługi związane z pobytem,

4.3 Ogólne informacje dotyczące nieruchomości.

5. Obowiązki użytkownika

5.1 Użytkownik Witryny to osoby przeglądające witrynę internetową w celu wyszukiwania nieruchomości, uzyskania informacji o nieruchomościach lub korzystania z Usług zawartych w naszych Ofertach.

5.2 Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego zamieszczania własnych Ofert nieruchomości.

5.2.1 Użytkownik jest ściśle ograniczony do osoby fizycznej.

5.2.1.1 Zarejestrowane osoby prawne, firmy, korporacje, deweloperzy i wszystkie osoby aktywnie uczestniczące w branży nieruchomości nie są klasyfikowane jako Użytkownicy i będą przestrzegać zasad Reklamodawców.

5.2.1.1.1 Firma ma pełne prawo do usunięcia wszelkich wpisów, które uzna za nieodpowiednie i nie ma obowiązku podawania przyczyny.

5.2.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szczegóły i informacje zawarte w przesłanej Ofercie.

5.2.2.1 Informacje te nie naruszają praw osób trzecich i nie mogą być obraźliwe.

5.2.3 Wszystkie zdjęcia udostępnione na potrzeby aukcji nie mogą zawierać żadnych znaków wodnych

5.2.3.1 Firma osadzi wszystkie przesłane zdjęcia ze znakiem wodnym Spółki.

5.3 Witryna jest uzależniona od wyrażenia przez Użytkownika zgody na następujące warunki;

5.3.1 Oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, aby odwiedzać Witrynę.

5.3.2 Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz przedstawić Spółce pisemną zgodę osób na Twoim utrzymaniu, zezwalającą na korzystanie z Witryny.

5.3.3 Rozumiesz, że Twoje treści mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować;

5.3.3.1 Transmisje A w różnych sieciach oraz

5.3.3.2 Zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń.

5.3.3.2.1 Wszystkie informacje dotyczące wszystkich form płatności są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

5.3.4 Użytkownik zgadza się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Witryny, Wykazu lub Usługi ani nie kontaktować się z żadnym innym podmiotem prawnym w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

5.3.5 Nie możesz korzystać z naszych List lub Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, ani nie możesz, korzystając z naszych usług, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji, w tym między innymi praw autorskich.

5.4 Użytkownik ma obowiązek

5.4.1 Zapewnić Spółce niezbędny i wymagany dostęp do wszystkich informacji, danych i dokumentacji, które są w uzasadniony sposób wymagane przez Spółkę w celu wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, oraz możliwość korzystania z nich, na żądanie;

5.4.2 Zapewnić, że takie informacje, dane i dokumentacja są kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach; i

5.4.2.1 Aktualizować lub powiadamiać Firmę o wszelkich zmianach w informacjach, danych i dokumentacji, które przekazuje Firmie, jeśli jest to stosowne.

5.4.3 W przypadku, gdy Firma jest zobowiązana do przestrzegania zasad sprzedaży platformy strony trzeciej lub podobnych zasad lub przepisów, Użytkownik zgadza się, że zapewni Spółce wszelką uzasadnioną pomoc w zapewnieniu, że jest w stanie ich przestrzegać.

5.4.4 Użytkownik niezwłocznie powiadomi Spółkę na piśmie, jeśli uzna, z uzasadnieniem, że Oferta lub Usługi nie są zgodne ze specyfikacją przedstawioną na stronie internetowej. (Błąd).

6. Obowiązki, odpowiedzialność i zobowiązania reklamodawców

6.1 Reklamodawcy obejmują zarejestrowane osoby prawne, firmy, korporacje, deweloperów i wszystkie osoby aktywnie uczestniczące w branży nieruchomości.

6.2 Reklamodawcy, którzy chcą przesyłać, publikować lub uczestniczyć w naszych Ofertach, muszą skontaktować się z firmą i wypełnić niezbędne formularze.

6.3 Reklamodawcy płacą miesięczną opłatę uzależnioną od liczby obiektów wymienionych w Serwisie.

6.3.1 W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

6.4 Reklamodawca jest odpowiedzialny za wszelkie szczegóły i informacje zawarte w przesłanym Ogłoszeniu/p>

6.4.1 Informacje te nie naruszają praw osób trzecich i nie mogą być obraźliwe.

6.4.1.1 Firma ma pełne prawo do usunięcia wszelkich wpisów, które uzna za nieodpowiednie i nie ma obowiązku podawania przyczyny.

6.5 Wszystkie zdjęcia dostarczone do celów aukcji nie mogą zawierać żadnego znaku wodnego

6.5.1 Firma osadzi wszystkie przesłane zdjęcia ze znakiem wodnym Spółki.

7. Ograniczenia dotyczące ofert i usług

7.1 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, według naszego wyłącznego uznania, jakiegokolwiek Ogłoszenia komukolwiek, z dowolnego powodu w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniej zgody na przedstawienie uzasadnienia.

8. Proces zamówienia

8.1 Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji za pośrednictwem naszej Witryny za pomocą formularzy w naszej Witrynie

8.1.1 Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezerwacje i są to obowiązki osób trzecich, które utworzyły rezerwacje oraz użytkownika.

8.1.1.1 Użytkownik przyjmuje całą odpowiedzialność za każdą rezerwację.

8.1.2 W przypadku oglądania Twoim obowiązkiem jest stworzenie odpowiedniego przedziału czasowego rezerwacji i uczestnictwo w nim.

8.1.3 W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, powiadomimy Cię o tym, kontaktując się na adres e-mail i / lub adres rozliczeniowym / numer telefonu podany w momencie składania zamówienia.

9. Płatność

9.1 Wszystkie ceny ofert i usług są dostępne na naszej stronie internetowej lub dostępne po skontaktowaniu się z nami.

9.1.1 Wszystkie ceny ofert i usług są dostępne na naszej stronie internetowej lub dostępne po skontaktowaniu się z nami.

9.2 Użytkownik płaci za pomocą metody płatności udostępnionej przez Witrynę.

9.2.1 Po wymeldowaniu, Użytkownik niezwłocznie zapłaci Spółce Opłaty

9.2.1.1 Wszystkie opłaty nie zawierają podatku VAT lub zgodnie z opisem w konkretnej ofercie lub usłudze.

9.3 Akceptujemy następujące metody płatności za nasze Oferty i Usługi, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej;

9.3.1 Wpłata bezpośrednia,

9.3.2 PayPal

9.3.3 CKarta kredytowa;

9.3.3.1 VISA,

9.3.3.2 MasterCard,

9.3.3.3 American Express.

9.4 Płatność uważa się za zakończoną, gdy wszystkie środki zostały zapłacone, otrzymane i rozliczone, zgodnie z uznaniem Firmy.

9.5 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie.

9.5.1 Te ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto Klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego.

9.5.2 W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się na adres e-mail i / lub adres rozliczeniowy / numer telefonu podany w momencie składania zamówienia.

10. Zasady anulowania i zwrotu kosztów

10.1 Aby anulować Ofertę lub Usługę, musisz skontaktować się z nami pisemnie, aby poinformować nas o chęci anulowania.

10.2 Nie zapewniamy zwrotów kosztów anulowania, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

11. Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

11.1 Wyrażasz zgodę na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich aukcji, zakupów i rezerwacji dokonanych w naszej Witrynie.

11.2 Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

11.3 Nie możemy przyjąć odpowiedzialności, jeśli nie dotrzymasz ważnego terminu lub poniesiesz inne niedogodności wynikające z niedokładnych informacji dostarczonych nam przez Ciebie.

11.4 Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny podlega naszej Polityce prywatności.

12. Wypowiedzenie

12.1 Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą wygaśnięcia zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

12.2 Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub List, lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszych Ofert, Usług lub Witryny.

12.3 Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków, możemy wypowiedzieć dowolną umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do i w tym datę wygaśnięcia; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług i List lub dowolnej ich części.

13. Dostawcy zewnętrzni

13.1 Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celach związanych z Listą i Marketingiem oraz w innych celach, które uznamy za konieczne.

13.2 Nasze oferty i usługi mogą być dostępne w innych witrynach internetowych osób trzecich i witrynach mediów społecznościowych.

13.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z mienia, nieruchomości, towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich.

13.3.1 Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji.

13.3.2 Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej, a także niezwłocznie nas o tym poinformować.

14. Komentarze użytkowników, opinie i inne przesłane materiały

14.1 Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia, na przykład zgłoszenia konkursowe, lub bez naszego wniosku, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w przeciwnym razie (łącznie „Komentarze”) zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz.

14.2 Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani;

14.1 Zachowaj poufność wszelkich komentarzy,

14.2 Aby zapłacić odszkodowanie za jakiekolwiek Komentarze lub

14.3 Odpowiadanie na wszelkie komentarze..

14.3 Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki.

14.4 Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności.

14.4.1 Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Ofert lub Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny.

14.5 Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.

14.5.1 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje komentarze i ich dokładność

14.6 Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

14.7 Jeśli prześlesz nam opinię za pomocą tej witryny, e-mailem lub opublikujesz ją na którymkolwiek z naszych profili w mediach społecznościowych, zgadzasz się, że możemy opublikować Twoją opinię wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem na tej stronie internetowej i na dowolnej następnej stronie internetowej że możemy od czasu do czasu działać na takiej stronie i w takim położeniu, jakie możemy określić według własnego uznania.

14.7.1 Ponadto zgadzasz się, że możemy edytować opinię i publikować zredagowane lub częściowe wersje opinii.

14.7.2 Nigdy nie będziemy edytować opinii w sposób, który wprowadzałby mylące wrażenie na temat Twoich poglądów.

15. Zabronione zastosowania

15.1 Oprócz innych zakazów określonych w niniejszych Warunkach i naszych zasadach dotyczących Warunków użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny, jej zawartości lub naszych Aukcji i Usług;

15.1 W jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem

15.2 Nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem,

15.3 Naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń;

15.4 W celu naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób,

15.5 Nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławienia, oszczerstwa, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność,

15.6 Aby przedłożyć fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje,

15.7 W celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać użyty w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu,

15.8 zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób

15.9 Spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape,

15.10 W przypadku jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celów lub

15.11 W celu zakłócenia lub obejścia funkcji bezpieczeństwa Ofert lub Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu.

15.2 Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Ofert i Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej Witryny z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

16. Prywatność

16.1 Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do wyszukania, przeczytania i zrozumienia odrębnej Spółki, Polityki prywatności i RODO oraz Zastrzeżenia.

17. Gwarancje

17.1 Użytkownik gwarantuje, że ma wystarczające uprawnienia do wszystkich Aukcji.

17.2 Firma gwarantuje, że:

17.2.1 Zapewni wykazy i usługi,

17.2.1.1 Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie,

17.2.1.2 Zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami, przepisami i ustawami,

17.2.1.3 Z należytą starannością i umiejętnościami, oraz

17.2.1.4 Zgodnie z ogólnie uznanymi praktykami i standardami handlowymi;

17.3 Spółka nie popiera ani nie akceptuje opinii i poglądów osób notowanych na giełdzie lub Stron Trzecich, dewelopera, podwykonawcy ani agenta, ani też nie należy ich uważać za opinię, pogląd ani stanowisko Spółki.

17.4 Niniejsze Warunki i dokumenty w nich przywołane określają pełny zakres obowiązków i odpowiedzialności Spółki w odniesieniu do świadczenia Usług. Wszelkie warunki, gwarancje lub inne warunki dotyczące Usług, które w inny sposób mogą być domniemane w niniejszych Warunkach lub jakiejkolwiek umowie dodatkowej (ustawowej lub innej), są niniejszym wyłączone.

18. Odszkodowanie

18.1 Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i unieszkodliwić Firmę i naszą matkę, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, bez szkody dla wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądne honoraria prawnika, wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub dokumentów, do których się odwołują, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

18.2 Użytkownicy zwolnią Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym między innymi uzasadnionych honorariów prawników, wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu naruszenia przez Użytkowników niniejszej umowy lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw jakiegokolwiek użytkownika.

19. Uwaga

19.1 Wszelkie powiadomienia przekazane zgodnie z niniejszymi Warunkami będą przesyłane pocztą i / lub pocztą elektroniczną, co jest naszą jedyną akceptowaną formą komunikacji od Ciebie.

19.1.1 Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami w jakikolwiek inny sposób, w tym za pośrednictwem naszych kont w mediach społecznościowych, możemy nie być w stanie przetworzyć Twojego zapytania w odpowiednim czasie lub w ogóle nie być w stanie przetworzyć Twojego zapytania.

19.1.1.1 W związku z tym nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć dla Ciebie z powodu braku kontaktu z nami za pośrednictwem naszych zaakceptowanych kanałów komunikacji.

19.2 Zawiadomienie uważa się za otrzymane:

19.2.1 W przypadku doręczenia osobiście w momencie dostawy;

19.2.2 W przypadku wiadomości e-mail, w momencie przesłania, pod warunkiem wysłania kopii potwierdzającej przesyłką pocztową opłaconą z góry priorytetem lub osobiście przed końcem następnego Dnia Roboczego,

19.2.2.1 Wszystkie powiadomienia e-mail należy przesyłać na adres: [email protected]

19.2.3 W przypadku przesyłki priorytetowej opłaconej z góry, poleconej lub poleconej, 48 godzin od daty nadania,

19.2.4 W przypadku poleconej przesyłki lotniczej pięć dni od daty nadania lub

19.2.5 Jeżeli uznany za odbiór zgodnie z poprzednimi paragrafami tego punktu nie nastąpi w godzinach pracy (czyli od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku w dniu, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w miejscu odbioru), kiedy następna działalność rozpocznie się w miejsce odbioru.

19.2.6 wykorzystamy podany przez Ciebie adres e-mail do komunikacji z Tobą i prosimy o częste sprawdzanie konta e-mail, przynajmniej raz w tygodniu, w celu uzyskania ważnych wiadomości

19.2.7 Nie możemy przyjąć odpowiedzialności, jeśli nie dotrzymasz ważnego terminu lub poniesiesz inne niedogodności wynikające z braku sprawdzenia poczty e-mail lub poczty.

20. Poufność

20.1 Każda ze stron będzie chronić Informacje poufne drugiej strony i wszystkich innych Klientów przed nieuprawnionym ujawnieniem, zachowując i chroniąc własne informacje poufne o podobnym charakterze, zachowując co najmniej rozsądny stopień staranności.

20.2 Informacje poufne mogą zostać ujawnione przez stronę otrzymującą swoim pracownikom, podmiotom stowarzyszonym i profesjonalnym doradcom, pod warunkiem, że odbiorca jest zobowiązany na piśmie do zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych.

20.3 Zobowiązania określone w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do informacji poufnych, które strona otrzymująca może wykazać:

20.3.1 est lub stało się znane publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia tej klauzuli;

20.3.2 był w posiadaniu strony otrzymującej przed ujawnieniem przez drugą stronę;

20.4 Otrzymane przez stronę otrzymującą od niezależnej strony trzeciej, która ma pełne prawo do ujawnienia;

20.4.1 zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą; lub

20.4.2 Musiał zostać ujawniony przez władze rządowe.

21. Gwarancja

21.1 Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych Ofert lub Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

21.2 Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z naszych Ofert lub Usług, będą dokładne lub wiarygodne.

21.3 Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usuwać Oferty lub Usługi na czas nieokreślony lub anulować dowolną Ofertę lub Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

21.4 W żadnym przypadku Spółka, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wszelkiego rodzaju szkody wtórne, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), pełnej odpowiedzialności lub w inny sposób z korzystania przez Ciebie z dowolnej Usługi lub jakiejkolwiek Oferty lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek Oferty, w tym między innymi z wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub wpisów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości.

21.4.1 Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

22. Odpowiedzialność

22.1 Witryna nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za działania lub słowa któregokolwiek z użytkowników. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do wyszukania, przeczytania i zrozumienia oddzielnych Zasad dotyczących Firmy, Witryn internetowych oraz Polityki prywatności.

22.2 Wszyscy zaangażowani w Witrynę, Wykazy lub Usługi nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd przez jakąkolwiek osobę informacji zawartych w tej Witrynie i wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby, niezależnie od tego, czy czytelnik lub nie, w odniesieniu do obrażeń, roszczeń, strat, szkód, śmierci lub jakiejkolwiek innej sprawy, bezpośredniej lub następczej, wynikającej z lub w związku z wykorzystaniem i poleganiem, w całości lub w części, na jakichkolwiek zawartych informacjach lub usługach, o których mowa w Strona internetowa.

22.3 Firma zapewnia informacje pochodzące od różnych osób, firm i organizacji osób trzecich. Wykorzystanie tych informacji przez Firmę nie powinno być interpretowane jako sponsorowanie, aprobata takich organizacji. Firma udostępnia łącza do innych zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich, udostępniając takie łącza Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnych List lub witryn, do których prowadzą łącza, ani nie zatwierdza ich. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z wykorzystania informacji na stronie internetowej Spółki, nawet jeśli Firma lub upoważniony przedstawiciel Spółki został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.

22.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za:

22.4.1 Oszustwo lub

22.4.2 Wszelka inna odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

22.5 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakąkolwiek utratę zysków, spodziewane zyski, przychody, przewidywane oszczędności, wartość firmy lub możliwości biznesowe, ani za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

22.6 Z zastrzeżeniem niniejszej klauzuli, łączna odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu roszczeń wynikających z wydarzeń w dowolnym roku kalendarzowym wynikających z niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy zabezpieczenia lub w związku z nimi nie może w żadnym wypadku przekroczyć 125% całkowitych opłat płatnych przez Klienta na rzecz Spółkę na mocy niniejszych Warunków lub inną kwotę, jaka może zostać określona w Specyfikacji.

23. Własność intelektualna

23.1 Musisz przyjąć do wiadomości i zgodzić się, że Witryna oraz wszystkie Ogłoszenia i Usługi, które mogą być używane, będą zawierać zastrzeżone i poufne materiały, które są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej i inne przepisy. W związku z tym, z wyjątkiem tego, co jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo lub na podstawie upoważnienia udzielonego przez Firmę lub odpowiedniego licencjodawcę, zgadzasz się nie zmieniać, modyfikować, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać, transmitować, transmitować, publicznie wykonywać i / lub tworzyć żadnych plagiatów. które są oparte na Spółce, dowolnych Dokumentach, Listach lub Usłudze lub Witrynie, w całości lub w części

23.2 Musisz przyjąć do wiadomości, zrozumieć i zaakceptować, że wszystkie Firmy, Witryny internetowe, dokumenty, Wykazy, Usługi, znaki towarowe, prawa autorskie, nazwa handlowa, znaki usługowe i inne logo w Witrynie oraz wszelkie cechy marki i / lub Usługi i usługi nazwy są znakami towarowymi i jako takie są i pozostaną własnością Spółki lub odpowiedniej osoby fizycznej lub prawnej. Zabrania się wyświetlania i / lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób Firmy, logo lub znaków Witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

23.3 O ile nie określono inaczej, Spółka (lub jej licencjodawcy) są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do Usług i wszystkich Usług, które świadczy na rzecz Klienta. Korzystanie z tych usług jest dozwolone tylko w przypadku wyraźnego upoważnienia przez Firmę, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

23.4 Klient zwolni Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wydatki powstałe w wyniku jakiegokolwiek działania lub roszczenia, że informacje, dokumentacja lub materiały dostarczone przez Klienta naruszają Prawa Własności Intelektualnej osoby trzeciej.

23.5 Odszkodowania w ramach niniejszego punktu podlegają następującym warunkom:

23.5.1 Strona, której przysługuje rekompensata, bezzwłocznie powiadomi osobę uprawnioną do rekompensaty na piśmie o roszczeniu;

23.5.2 Strona, której przysługuje rekompensata, nie przyznaje się ani nie rozlicza bez uprzedniej pisemnej zgody osoby, której przysługuje rekompensata;

23.5.3 Strona, której przysługuje rekompensata, udziela ubezpieczającemu wszelkich informacji i pomocy, których może ona w uzasadniony sposób wymagać; i

23.5.4 Strona, której przysługuje rekompensata, zapewnia osobie uprawnionej do rekompensaty pełną kontrolę nad sporami sądowymi i rozstrzygnięciem wszelkich działań lub roszczeń.

24. Błędy, nieścisłości i pominięcia

24.1 Od czasu do czasu w naszej Witrynie internetowej, Aukcjach lub Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do naszych Ofert i Usług oraz opisów, cen, promocji, ofert i dostępności rezerwacji.

24.1.1 Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w naszych witrynach internetowych, ofertach lub usługach lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia , w tym po złożeniu zamówienia.

24.2 Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Aukcjach, Usługach lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

24.2.1 Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w naszych Ofertach, Usługach lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w naszych Aukcjach i / lub Usługach lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

25. Poprawki

25.1 Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej.

25.1.1 Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian.

25.1.2 Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Aukcji i Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

25.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać niniejsze Warunki, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

25.3 Niniejsza polityka obowiązuje od maja 2020 r.

25.4 Żadna poprawka, zmiana, zrzeczenie się lub anulowanie któregokolwiek z niniejszych Warunków nie jest wiążące dla Spółki, chyba że zostanie potwierdzone przez nas na piśmie.

25.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden pracownik, podwykonawca ani agent Spółki nie jest upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji ani obietnic w odniesieniu do towarów lub usług sprzedawanych zgodnie z niniejszą umową lub niniejszymi warunkami sprzedaży, poza tymi, które są zawarte w niniejszych warunki lub potwierdzone przez nas na piśmie.

26. Rozdzielność postanowień

26.1 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

27. Całość umowy

27.1 Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia

27.2 Te i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do List i Usług stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Aukcji i Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy , komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami, w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków.

27.3 Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie będą interpretowane przeciwko stronie opracowującej.

28. rawo właściwe

28.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi, podlegają prawu Republiki Cypryjskiej i zgodnie z nim będą interpretowane.