Zrzeczenie się odpowiedzialności

RODO a Twoja Prywatność: Co Powinieneś Wiedzieć

Ta sekcja RODO obejmuje wszystkie prawa Użytkowników wynikające z powiązanych europejskich Rozporządzeń RODO, z naciskiem na artykuł 12 RODO. 12 RODO Przejrzyste informacje i sposoby wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, art. 13; Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz art. 14; Informacje podawane, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą.
Jak można w pełni wykorzystać inwestycje w nieruchomości na Cyprze

1. Prawa użytkowników do ochrony danych

1.1 Nasza Firma pragnie zapewnić, aby wszyscy Użytkownicy i Osoby, których dotyczy zbieranie danych, w pełni rozumieli swoje prawa i uprawnienia;

1.1.1 Prawo dostępu: Wszyscy użytkownicy mają prawo zażądać kopii danych osobowych.

1.1.2.1 Firma naliczy niewielką i rozsądną opłatę za tę usługę.

1.1.2 Prawo do sprostowania danych: Wszyscy użytkownicy mają prawo zażądać od naszej firmy poprawienia wszelkich informacji, które uznają za niedokładne.

1.1.3.1 Użytkownicy mają również prawo zażądać od Spółki uzupełnienia wszelkich informacji, które Użytkownik uważa za niekompletne.

1.1.3 Prawo do usunięcia: patrz punkt 4.3.

1.1.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownicy mają prawo zażądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

1.1.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników przez Spółkę, pod pewnymi warunkami.

1.1.6 Prawo do przenoszenia danych: Użytkownicy mają prawo zażądać, aby Firma przekazała wszystkie zebrane dane osobowe do innej organizacji lub bezpośrednio do Użytkownika, pod pewnymi warunkami.

1.1.7Na żądanie Użytkownika, Firma zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w ciągu 1 (jednego) miesiąca od otrzymania powiadomienia.

1.1.8 Aby skorzystać z praw RODO, prosimy o natychmiastowy kontakt.

2. Pliki cookie

2.1 Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, możemy automatycznie zbierać od Ciebie informacje za pomocą plików cookie lub podobnej technologii

2.2 Firma wykorzystuje pliki cookie na wiele sposobów, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.

2.3 Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą dedykowaną Politykę plików cookie.

3. Witryny zewnętrzne i RODO

3.1 Strona internetowa Firmy może zawierać linki do innych stron internetowych, nasza Polityka RODO dotyczy tylko Strony internetowej Spółki.

3.1.1 Po kliknięciu odsyłacza do Zewnętrznej Witryny, wszyscy Użytkownicy powinni zapoznać się z jej polityką prawną.

4. Aktualizacje

4.1 Nasza firma regularnie sprawdza swoją Politykę RODO i umieszcza wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej.

4.2 Niniejsza Polityka RODO została ostatnio zaktualizowana 5 sierpnia 2019 r.

5. Kontakt

5.1 Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w dowolnym momencie, korzystając z dedykowanych sekcji Kontakt w Witrynie.

6. Władze

6.1 eśli Użytkownicy chcą złożyć raport lub skargę na naszą Firmę, która nie odnosi się do Twoich praw RODO w zadowalającej prowizji, skontaktuj się z Biurem Komisarza ds. Informacji w Twojej jurysdykcji.