viotopo - שוק הנדל\

מחשבון הלוואות קפריסין

השתמש במחשבון ההלוואות החינמי שלנו קפריסין

years
(%)

תשלום חודשי

ללוות

שיעור ריבית

ריבית מוחלטת

מדריך צעד אחר צעד באמצעות מחשבון הלוואות קפריסין

מחיר הנכס

מחיר הנכס הוא המקום בו המסע מתחיל. כמה עולה הנכס? זה יהיה המחיר הכולל של הבית הפוטנציאלי. חיפוש מחיר הנכס חיוני מכיוון שכאן יתחיל חישוב המשכנתא.

הפקדה

כמה יש לך כרגע בכיס שלך? הפיקדון הוא המקדמה שתבצע עבור הבית. בקפריסין, ההפקדה המינימלית היא 10% מהמחיר הכולל. עם זאת, ביצוע פיקדון משמעותי יותר יפחית את סכום ההלוואה ואת הריבית שתשלם בעתיד.

מספר שנים

כמה זמן אתה צריך להסדיר את ההלוואה? משך הזמן משפיע באופן משמעותי על ההפקדות החודשיות שתבצע. משך הזמן יכול להימשך בין 15 ל 20 ו -30 שנה, או אפילו יותר. תנאים מורחבים יותר גורמים פחות תשלומים חודשיים אך נותנים יותר ריבית בסוף.

ריבית

הכרטיסייה הסופית היא שיעור ההלוואה. זהו האחוז שהמלווה יוסיף לסכום. חיוני להשתמש בריבית הנכונה לחישובים מדויקים. עם זאת, בהיותו חישוב משוער פירושו שההפקדה בפועל שלך יכולה להשתנות מעט מהתוצאות מסיבות אחרות. בהתחשב בערך המשוער

תשלום משכנתא לעומת הכנסה

לרוב, תשלום המשכנתא החודשי לא יעלה על בין 28 ל -30% מההכנסה החודשית ברוטו שלך. זה עוזר לך לבצע את התשלום בנוחות מבלי להתאמץ.

התחייבויות פיננסיות אחרות

מלבד המשכנתא, יש לקחת בחשבון הוצאות אחרות. אלה כוללים שירותים, קניות במכולת, הלוואת רכב וכל דבר אחר.

שיעורי ריבית

להתמודד עם סיכון ריבית. מלבד הסיכון לעליית הריבית, קיים גם הסיכון לירידה. רצוי שתהיה תוכנית מגירה לפני שתמשיך.

חיסכון לשעת חירום

יש לך קרן ליום גשם. להיות בעל בית פירושו שיש יותר נטל לקחת; לכן, קיום תוכנית פיננסית יעזור לרפא אותך מזריקות כספיות פתאומיות. מחשבון ההלוואות קפריסין, יסייע לך בקבלת ההחלטה שלך בכל הנוגע לרכישת הנכס שלך. פעולה לפי צורה זו של הערכת סבירות תבטיח לך להימנע מהחלטות אימפולסיביות. זכור שהמטרה היא לא לקנות בית אלא לרכוש בית שאתה יכול להרשות לעצמך בקלות.