Χρηματοοικονομικά
Επεξήγηση των εισαγωγικών δασμών του Brexit για τα εμπορεύματα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο

Επεξήγηση των εισαγωγικών δασμών του Brexit για τα εμπορεύματα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο

viotopo News 09-02-2021, 6:15 pm

Όπως γνωρίζουμε καλά, η μεταβατική περίοδος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα και ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται.