Επεξήγηση των εισαγωγικών δασμών του Brexit για τα εμπορεύματα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο

Με viotopo News
Επεξήγηση των εισαγωγικών δασμών του Brexit για τα εμπορεύματα που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο

Όπως γνωρίζουμε καλά, η μεταβατική περίοδος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα και ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται.

Από τελωνειακής άποψης, από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πρέπει να καταλάβουμε από εδώ και στο εξής; Ότι οι τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις εφαρμόζονται πλέον στο εμπόριο μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποιες αλλαγές θα προκύψουν μετά τη μεταβατική περίοδο του Brexit; Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στην εν λόγω επικράτεια δεν θα θεωρούνται πλέον ενδοκοινοτικές παραδόσεις και θα καταστούν απαλλασσόμενες εξαγωγές. Επιπλέον, δεν θα ισχύει πλέον το καθεστώς των πωλήσεων εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες στην Κύπρο δεν θα πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ στις πωλήσεις προς ιδιώτες. Με την αγορά των προϊόντων, οι Βρετανοί αγοραστές θα πραγματοποιούν εισαγωγή (εξαγωγή για τους Κύπριους). Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές προϊόντων από την Κύπρο θα γίνουν εισαγωγές. Αυτό θα μας αναγκάσει να ικανοποιήσουμε τον ΦΠΑ στο τελωνείο. Και, ανάλογα με τα προϊόντα, να ικανοποιήσουμε δασμούς.

Το ίδιο συμβαίνει και με την εισαγωγή των αγαθών που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο: οι αγορές αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνουν εισαγωγές. Όλες οι αγορές, επίσης μέσω διαδικτύου, που πραγματοποιούνται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν εισαγωγές και πρέπει να περάσουν τις τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και να πληρώσουμε τον ΦΠΑ και τους αντίστοιχους δασμούς. Από τις αρχές Ιανουαρίου, τα εμπορεύματα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης αυτή την αντιμετώπιση.

Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, θα πρέπει να προσθέσετε κόστος εισαγωγής σε κάθε προϊόν που αγοράζετε από βρετανικό ιστότοπο: αν και προς το παρόν δεν καταβάλλονται δασμοί, θα σας χρεώνουν την προμήθεια για τις τελωνειακές διαδικασίες και τον αντίστοιχο ΦΠΑ ανάλογα με το προϊόν, ο οποίος θα είναι ο γενικός (21%), ο μειωμένος (10%) ή ο υπερμειωμένος (4%). Σημαντικό: η ισχύουσα απαλλαγή από τον ΦΠΑ για προϊόντα αξίας κάτω των 22 ευρώ εξαφανίζεται στις 30 Ιουνίου.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση δημιούργησε εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και τις ανταλλαγές που δεν υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι συνέπειες για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ήταν αναπόφευκτες, ευρείες και εκτεταμένες, ακόμη και με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, δημοσιεύθηκαν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για ένα ευρύ φάσμα ειδικών θεμάτων. Μεταξύ των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών στον φορολογικό και τελωνειακό τομέα βρίσκουμε: Ανακοίνωση σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί των εμπορευμάτων, Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των υπηρεσιών και τελωνείο. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να βρεθούν λεπτομερώς στη διεύθυνση Διαβάστε το άρθρο https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_en.

Πηγή

European Union official website

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να αξιολογήσετε αυτό το νέο.